AVÍS LEGAL

Tea Difusión Cultural S.L., amb CIF/NIF no: B63512123 i direcció en: Calle Rubens, 48 – ENT PTA 2, Barcelona 08023, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines web de: https://www.serfore.com/

Que Tea Difusión Cultural S.L. consta Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 34094. Foli 126. Fulla B 241285 Inscripció 3, al carrer marinada núm. 20.

Amb els límits establerts en la llei, Tea Difusión Cultural S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Tea Difusión Cultural S.L. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Tea Difusión Cultural S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Tea Difusión Cultural S.L. no pot controlar. Per tant, Tea Difusión Cultural S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Tea Difusión Cultural S.L., o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de Tea Difusión Cultural S.L.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Tea Difusión Cultural S.L. ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Tea Difusión Cultural S.L. amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.

L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: tea@teadifusiocultural.com o en l’adreça: Calle Rubens, 48 – ENT PTA 2, Barcelona 08023.

Desplaça cap amunt