COVID-19

Per aquest curs hem adaptat el nostre funcionament i les nostres activitats a la cojuntura del Covid-19:

  • Moltes de les activitats les podem anar a fer al vostre centre per tal de que no us hagueu de desplaçar. Recordeu consultar-nos-ho a l’hora de fer la reserva.
  • Respectarem els grups que tingueu fets sense barrejar alumnes.
  • Als Museus on realitzem les activitats no hi haurà cap altre grup de cap altre centre, us proporcionarem gel hidroalcohòlic i els espais seran degudament higienitzats a l’acabar l’activitat.
  • El material dels tallers serà degudament higienitzat abans i després de cada ús.
  • És obligatori l’ús de mascareta.

Estem a l’espera de rebre el “Protocol per activitats de lleure”.

Scroll to Top