LA VIDA DEL RIU. Del Tenes al Besòs

Amb aquesta activitat estudiarem un mateix riu en el seu curs alt i baix per fer un anàlisi sobre com els éssers humans alterem els rius.

– Sortida de camp als rius Tenes i Besòs per estudiar-ne la vegetació i la fauna que els envolta. Farem una comparativa.

– Analitzarem la qualitat de l’aigua dels dos rius: nitrits, nitrats, fosfats i amoni. Mesurarem la contaminació de l’aigua. Compararem els espectaculars resultats.

DURADA: un dia sencer (adaptat a l’horari escolar)

LLOC: Riells del Fai i Sant Adrià de Besòs

NIVELL: Cicles Mig i Superior de Primària i Secundària

Necessiteu més informació?

Desplaça cap amunt